, , , ,    0878/577000
ФИРМА “ ЛИФТИНС ”  Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 1999 Г., С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ДОСТАВКА,МОНТАЖ,ПОДДРЪЖКА,РЕМОНТ,ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АСАНСЬОРИ   / ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ, АВТОМОБИЛНИ, КУХНЕНСКИ, ПАНОРАМНИ /,  ИНВАЛИДНИ ПЛАТФОРМИ  , КАКТО И ЕСКАЛАТОРИ .
Free counters
ФИРМАТА Е С ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ ОПИТ, НАД 200  МОНТИРАНИ АСАНСЬОРА  И НАД 50 ЕСКАЛАТОРА В ЦЯЛАТА СТРАНА, НИЕ ЗАЛАГАМЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШАТА РАБОТА КАТО ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ДЪЛГОСРОЧНАТА ИМ СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА.  ФИРМАТА Е ВПИСАНА В РЕГИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ. ВАЖЕН НАШ ПРИОРИТЕТ Е ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ФИРМА „ЛИФТИНС” РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНО СКЕЛЕ, КОЕТО ОПТИМИЗИРА И УЛЕСНЯВА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ПРОЦЕСА НА РАБОТА. ПО ЖЕЛАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА, СЪЩО ТАКА, ПРЕДЛАГАМЕ И ПОДГОТОВКА НА АСАНСЬОРНАТА ШАХТА. НИЕ  РАЗПОЛАГАМЕ С МЛАД И ДИНАМИЧЕН ЕКИП ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ,  ПРИДОБИЛИ ОПИТ В МОНТАЖА И СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРИ И ЕСКАЛАТОРИ, КОИТО СА ПРЕМИНАЛИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ФИРМАТА Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В МОНТАЖА, ПОДДРЪЖКАТА И РЕМОНТИТЕ НА ИСПАНСКИТЕ АСАНСЬОРИ ORONA И MP.
Лифтинс ЕООД започна изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-2.073- 3679-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.  Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране. Начало на проекта: 14.07.2020 г. Край на проекта: 14.10.2020 г.